Táboas de equivalencias (1998)

O proceso de adaptación, dos estudantes que se atopen cursando a Diplomatura de Enfermaría, ao Título de Grao en Enfermaría na Universidade de A Coruña, realizarase  a requirimento dos propios estudantes e procurando que non exista prexuízo para eles. A tal efecto, aplicarase a seguinte táboa de equivalencias para a adaptación das materias:

 

DIPLOMADO EN ENFERMARÍA
Se o estudante ten superado a/s asignatura/s
TÍTULO DE GRAO EN ENFERMARÍA
Pode adaptar a/s materia/s
Fundamentos de Enfermaría (13) Fundamentos de Enfermaría (6)
Estrutura e Función do Corpo Humano (10) Anatomía (9) y Fisioloxía I (6).
Bioestatística (4,5) Bases para a interpretación do Coñecemento Científico (6)
Enfermaría Comunitaria I y II (14,5) Bioloxía (6) y Enfermaría Comunitaria I (6)
Ciencias Psicosociais aplicadas á Enfermaría (7,5) Psicoloxía (9)
Coidados Básicos de Enfermaría (15) Coidados Básicos de Enfermaría (6) e Estadías Clínicas II (6)
Enfermaría Médico Cirúrxica I (33) Enfermaría Clínica I e II (12) e Estadías Clínicas I (6) e Estadías Clínicas III (18)
Farmacoloxía (5) Farmacoloxía (6)
Nutrición e Dietética (5) Nutrición (6)
Enfermaría Psiquiátrica e de Saúde Mental (6) Enfermaría da Saúde Mental (6)
Ética y Lexislación (2,5) Ética Profesional, Marco Legal e Filosofía del Coidado (6)
Enfermaría Médico Cirúrxica: Bases Fisiopatolóxicas (4,5) Fisioloxía II (6)
Enfermaría Materno-Infantil I y II (17,5) Enfermaría Materno-Infantil (9) e Estadías Clínicas VI (6) y Estadías Clínicas VII (6).
Enfermaría Médico Cirúrxica II (18) Enfermaría Clínica III (9) e Estadías Clínicas V (6)
Enfermaría Comunitaria III (13) Enfermaría Comunitaria II (6) e Estadías Clínicas IV (12)
Enfermaría Xeriátrica (7,5) Enfermaría Xerontolóxica (6)
Administración dos Servizos de Enfermaría (7) Xestión dos Servizos de Enfermería (6)