Novas

05/11/2018
Prazo solicitude titora/o TFG
A listaxe coa relación de profesorado e bloques temáticos por profesor/ra está a disposición do estudantado no taboleiro da Escola (4º curso, andar primeiro) e na plataforma moodle.
  • O período de solicitude será do 6 ao 12 de novembro en horario de secretaria.
  • Deberá presentar a solicitude segundo o modelo (Anexo I do Regulamento de Traballo Fin de Grao).