Docentes

Extensión:  5884/85
Despacho:  3
Titorías:
Luns de 19 a 21 hs.
(previa solicitude)
Materias/s:
Perfil académico:
 • Diplomada en Enfermaría
 • Licenciada en Psicoloxía
 • Posgrao en taxonomías enfermeira.
 • Diploma de Estudos avanzados.

Extensión: 
Despacho:  2
Titorías:  Martes de 16 a 18 hs. (previa solicitude)
Materias/s:
Perfil académico:
 • Diplomado en Podoloxía
 • Diplomado en Enfermaría
 • Licenciado en Humanidades
 • Máster en Asistencia e Investigación Sanitaria
 • Título de Doutor pola UDC

Extensión:  5881
Despacho:  1
Titorías:
1º cuadrimestre
Xoves de 13.30 a 15 hs.
(previa solicitude)
Materias/s:
Perfil académico:
 • Licenciada en Medicina e Cirurxía.
 • Médico especialista en Medicina Preventiva e Saúde Pública.
 • Curso Superior en Administración e Dirección de Servizos Sanitarios. 
 • Postgrao en “Metodoloxía de Avaliación e Mellora da Calidade”. 
 • Diplomatura en métodos de investigación:
  • "Métodos estatísticos en Ciencias da Saúde". 
  • "Análise multivariante en Ciencias da Saúde". 
  • "Deseño de investigacións en Ciencias da Saúde". 
 • Título de Doutora en Medicina pola Universidade Complutense de Madrid.

Extensión:  5882
Despacho:  2
Titorías:
2? cuadrimestre
Xoves de 13.30 a 15 hs.
(previa solicitude)
Materias/s:
Perfil académico:
 • Diplomado en Informática.
 • Licenciado en Informática.
 • Master en Dirección de Sistemas e Tecnoloxías da Información e Comunicacións.

Extensión:  5882
Despacho:  2
Titorías:
1º cuadrimestre
Venres de 12.30 a 14 hs.
(previa solicitude)
Materias/s:
Perfil académico:
- Licenciada en Medicina e Cirurxía.
- Médico especialista en Medicina Preventiva.
- Master en Saúde Pública.
- Master en Bioestatística e Deseño da Investigación.
- Master en Xestión Sanitaria.
- Cursos de doctorado.
- Curso de Experto en vacinas (cursándose na actualidade).

Extensión:  5888
Despacho:  6
Titorías:
2º cuadrimestre
Luns de 16 a 18 hs.
(previa solicitude)
Materias/s:
Perfil académico:
- Graduada en Enfermería.
- Máster Universitario en Investigación.
- Título de Doutora pola Universidade da Coruña.

Extensión: 
Despacho:  1
Titorías: 1º cuadrimestre
Mércores de 16 a 18 hs. (previa solicitude)
Materias/s:
Perfil académico:
 • Graduada en Enfermerí­a
 • Master Universitario en Atención Sanitaria, Xestión e Coidados.
 • Enfermeira Especialista en Enfermería Familiar e Comunitaria
 • Tí­tulo de doutora pola Universidade de Santiago de Compostela

Extensión:  5822/5886
Despacho:  4
Titorías:
1º cuadrimestre.
Mércores de 11 a 13 h. (previa solicitude)
2º cuadrimestre.
Luns e martes de 13 a 15 h. (previa solicitude)
Materias/s:
Perfil académico:
 • Diplomada en Enfermería.
 • Grao en Enfermaría: Certificado de correspondencia
 • Licenciada en Antropoloxía Social e Cultural.
 • Diploma de Estudos Avanzados.
 • Título de Doutora pola Universidade da Coruña.

Extensión: 
Despacho:  2
Titorías:  Martes de 16 a 18 hs.(previa solicitude)
Materias/s:
Perfil académico: Diplomada en Enfermería.
Grao en Enfermaría: Certificado de
correspondencia.
Experto en Técnicas Cardiovasculares Avanzadas
para Enfermería
Master Oficial en Nutrición
Título de Doutora pola UVigo

Extensión:  5881
Despacho:  1
Titorías:
1º Cuadrimestre
Xoves de 18 a 20 hs.
Materias/s:
Perfil académico:
- Licenciado en Medicina e Cirurxía.
- Grado en Medicina e Cirurxía.
- Especialista en Medicina Interna.
- Médico especialista en Medicina Intensiva.
- Licenciado en Ciencias Biolóxicas (Especialidade Fundamental, Opción Bioloxía Molecular).
- Máster universitario en Medicina Subacuática e Terapéutica Hiperbárica.
- Título de Doutor pola Universidade da Coruña.

Extensión:  5888
Despacho:  1
Titorías: Martes e Xoves de 9 a 10 hs.
Materias/s:
Perfil académico:
- Diplomada en Enfermería.
- Master en Ciencias da Enfermería.

Extensión:  5886
Despacho:  4
Titorías:
Venres de 10 a 11.30 hs.
(previa solicitude)
Materias/s:
Perfil académico:
- Licenciado en Medicina e Cirurxía.
- Médico especialista en Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía. 
- Diploma de Estudos Avanzados.

Extensión:  5888
Despacho:  6
Titorías:
1º cuadrimestre:
Mércores de 15 a 17 hs.
(previa solicitude)
Materias/s:
Perfil académico:
- Diplomada en Enfermaría.
- Master en Asistencia e Investigación Sanitaria Especialidade en Reeducación Funcional, Autonomía Persoal e Calidade de Vida.
- Título de Doutora pola Universidade da Coruña.

Extensión:  5884
Despacho:  3
Titorías:
1º cuadrimestre:
Luns e Mércores de 11 a 12 hs (previa solicitude)
2º cuadrimestre
Mércores de 16:30 a 17:30 hs (previa solicitude)
Materias/s:
Perfil académico:
- Diplomada en Enfermería.
- Posgrao/experto en Xestión de servizos de enfermería.
- Posgrao/experto en Insuficiencia Cardíaca para Enfermería.

Extensión:  5882
Despacho:  2
Titorías:
Martes e Venres de 8 a 9 hs.
(previa solicitude)
Materias/s:
Perfil académico:
- Licenciado en Medicina e Cirurxía.
- Médico especialista en Cirurxía Pediátrica.
- Master en Dirección e Xestión de Hospitais.
- Título de Doutor pola Universidade da Coruña.

Extensión:  5886/7
Despacho:  4
Titorías: 1º cuadrimestre:
Luns e Xoves de 15 a 16 h.
(previa solicitude)
 
Materias/s:
Perfil académico: - Diplomada en Enfermaría. Universidade de A Coruña.
- Diplomada en Enfermaría de Empresa. Escola Nacional de Medicina do traballo.
- Curso de perfeccionamento da ética dos coidados nas ciencias da saúde. Universidade de Santiago de Compostela.
- Curso de Aptitude pedagóxica. Universidade da Coruña.
 

Extensión:  5886/7
Despacho:  2
Titorías:
1º cuadrimestre.
Martes de 16:30 a 18:30 h (previa solicitude)
Materias/s:
Perfil académico:
- Diplomada en Enfermería.
- Enfermeira especialista en Obstetricia-Xinecoloxía (matrona).

Extensión:  5882
Despacho:  2
Titorías:
1º cuadrimestre:
Mércores de 15 a 17 hs.
(previa solicitude)
Materias/s:
Perfil académico:
- Licenciada en  Farmacia.
- Máster en Alta dirección Sanitaria. 
- Máster universitario en Atención Farmacéutica.

Extensión:  5886
Despacho:  4
Titorías:
1º cuadrimestre:
Xoves de 19 a 21 hs.
(previa solicitude)
Materias/s:
Perfil académico:
- Licenciado en Medicina e Cirurxía.
- Médico especialista en Cirurxía Pediátrica.
- Título de Doutor pola Universidade da Coruña. Premio extraordinario de doutorado.

Extensión:  5886/87
Despacho:  4
Titorías: 1º cuadrimestre:
Luns e xoves de 15 a 16 hs.
(previa solicitude) 
Materias/s:
Perfil académico: - Diplomada en Graduado Social. Universidade de A Coruña.
- Diplomada en Enfermaría. Universidade de A Coruña.
- Graduada en Enfermaría. Universidade de A Coruña.
- Especialista en Enfermaría Comunitaria.
- Máster  en Gestión de recursos humanos de enfermería. UNED.
- Máster Dirección y gestión servicios de enfermería. Universidad Europea de Madrid.
- Máster en gestión, planificación sanitaria. Universidad Europea de Madrid.
 

Extensión:  5886/7
Despacho:  4
Titorías:
2º cuadrimestre:
Mércores de 9.30 a 11.30 hs. (previa solicitude)
Materias/s:
Perfil académico:
- Licenciada en Matemáticas, especialidade de Estatística e Investigación Operativa.
- Máster en Métodos Cuantitativos e Analíticos para a Medicina Baseada na Evidencia.
- Máster en Ensaios Clínicos.
- Título de Doutora pola Universidade da Coruña.

Extensión:  5881
Despacho:  1
Titorías:
1º cuadrimestre:
Luns de 8 a 9.30 hs.
(previa solicitude)
Materias/s:
Perfil académico:
- Licenciado en Medicina e Cirurxía.
- Médico especialista en Endocrinoloxía e Nutrición.
- Título de Doutor pola Universidade da Coruña

Extensión:  5801/5880
Despacho:  1
Titorías:
1º cuadrimestre.
Martes de 12.30 a 14.30 h.(previa solicitude)
2º cuadrimestre.
Xoves 12 a 14 h. (previa solicitude)
Materias/s:
Perfil académico:
- Diplomada en Enfermería.
- Licenciada en Antropoloxía Social y Cultural.
- Diploma de Estudos Avanzados.
- Título de Doutora pola Universidade da Coruña.

Extensión:  5882
Despacho:  2
Titorías: 1º cuadrimestre.
Mércores de 15 a 17 hs. (previa solicitude)
Materias/s:
Perfil académico:
 • Licenciado en Farmacia pola Universidade de Santiago de Compostela.
 • Diplomado en Estadística en Ciencias de la Salud pola Universitat Autónoma de Barcelona
 • Farmacéutico especialista en Farmacia Hospitalaria
 • Psychiatric Pharmacy Specialty Certification (BCPP) polo Board of Pharmacy Specialties
 • Título de Doutor pola Universidade da Coruña

Extensión:  5888
Despacho:  6
Titorías:
Mércores de 14 a 16 hs.
(previa solicitude)
Materias/s:
Perfil académico:
- Diplomado en Enfermería
- Especialista en Enfermería Pediátrica
- Máster en Investigación Clínica sanitaria
- Experto en Terapia intravenosa
- Doutorando da Universidade da Coruña.

Extensión:  5886/87
Despacho:  4
Titorías:
1º cuadrimestre.
Luns e xoves de 15 a 16 h (previa solicitude)
2º cuadrimestre.
Martes de 15 a 16 h (previa solicitude)
Materias/s:
Perfil académico:
- Diplomada en Enfermaría.
- Enfermeira especialista en Saúde Mental.
- Graduada en Psicoloxía.

Extensión:  5882
Despacho:  4
Titorías: 1? cuadrimestre.
Martes de 12.30 a 14.30 hs. - M?rcores de 11 a 13hs.
(previa solicitude)
2? cuadrimestre.
Martes de 9 a 11 hs. (previa solicitude)
Materias/s:
Perfil académico:
 • Diplomado en Enfermería.
 • Graduado en Enfermería.
 • Mestrado en Asistencia e Investigación Sanitaria pola Universidade da Coruña.
 • Título de Doutor pola Universidade da Coruña.

Extensión:  5886/87
Despacho:  4
Titorías:
1º cuadrimestre. Luns e Xoves de 15 a 16 hs.(previa solicitude)
2º cuadrimestre Xoves de 14 a 16 hs. (previa solicitude)
Materias/s:
Perfil académico:
- Graduada en Enfermería.
- Máster Oficial en Xestión Sanitaria.

Extensión:  5884/5
Despacho:  3
Titorías:
2º cuadrimestre:
Luns de 18 a 21 hs - Mércores de 20 a 21hs.
(previa solicitude)
Materias/s:
Perfil académico:
 • Grado en Enfermería por la UDC.
 • Especialista en Enfermería Comunitaria.
 • Posgrado en Bioética por la Univ. de Nebrija.
 • Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. -
 • Doctor por la Universidad da Coruña.

Extensión:  5888
Despacho:  6
Titorías:
Mércores de 18 a 20 hs.
(previa solicitude)
Materias/s:
Perfil académico:
- Diplomada en Enfermería.
- Graduada en Enfermería.
- Máster universitario en Atención Sanitaria, Xestión e Coidados. Especialidade en Xestión. Premio Extraordinario. 
- Máster universitario en alta dirección sanitaria.
- Doutoranda da Universidade da Coruña.

Extensión:  5888
Despacho:  6
Titorías:
1º cuadrimestre:
Xoves de 16 a 18 h.
(previa solicitude)
Materias/s:
Perfil académico:
- Diplomada en Enfermería. Universidade de Santiago de Compostela.
- Enfermeira Especialista en obstetricia e xinecoloxía. Universidade de Santiago de Compostela.

Extensión:  5888
Despacho:  6
Titorías:
1º cuadrimestre Mércores de 15 a 17 hs.
(previa solicitude)
Materias/s:
Perfil académico:
- Diplomada en Enfermaría.
- Graduada en Enfermaría.
- Master universitario en Investigación en Atención Primaria.
- Título de Doutora pola Universidade da Coruña.

Extensión:  5885
Despacho:  3
Titorías:
1º cuadrimestre.
Mércores de 11 a 13 hs. (previa solicitude)
2º cuadrimestre
Martes de 11 a 13 hs. - Mércores de 9 a 11 h e de 14 a 15 hs. - Xoves de 14 a 15 hs. (previa solicitude)
Materias/s:
Perfil académico:
 • Diplomada en Enfermaría.
 • Graduada en Enfermaría.
 • Máster Universitario en Asistencia e Investigación Sanitaria na Especialidade de Reeducación Funcional, Autonomía Persoal e Calidade de Vida pola Universidade da Coruña
 • Especialista en Enfemaría Familiar e Comunitaria
 • Doctoranda no Programa Oficial de Doutoramento en Ciencias da Saúde da UDC

Extensión:  5884/85
Despacho:  3
Titorías:
2º cuadrimestre.
Mércores e xoves de 17 a 18 h. (previa solicitude)
Materias/s:
Perfil académico:
- Graduado en Enfermería.
- Máster en Economía e Xestión Sanitaria.