cas | gal
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
Estadí­as Clínicas VI
Son estadías clínicas, correspondestes ó nivel II ou intermedio da aprendizaxe práctica,
desenvólvense fundamentalmente unidades de hospitalización de atención a muller ou maternais, e teñen como finalidade a colaboración co equipo asistencial na valoración, diagnóstico, planificación, execución e avaliación dos coidados de enfermaría á muller durante o ciclo reprodutivo e climaterio.

Créditos ECTS: 6
Unidade temporal: 4º curso, 1º cuadrimestre.

1er Rotatorios práctica clínica
2º  Rotatorios práctica clínicaDiseño y desarrollo: Artismedia.es