cas | gal
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
Estadí­as Clí­nicas III
Son estadías clínicas, correspondestes ó nivel II ou intermedio da aprendizaxe práctica,
desenvólvense fundamentalmente no ámbito hospitalario, e teñen como finalidade a colaboración co equipo asistencial na valoración, diagnóstico, planificación, execución e avaliación dos coidados de enfermaría en persoas con problemas de saúde física e mental na idade adulta e ancián.

Créditos ECTS: 18
Unidade temporal : 3º curso, anual.


2018-19

Rotatorios Clínicos Estadias clínicas 

Presentación Saúde Mental grupo A 
Rotatorio Saúde Mental grupo A

Presentación Saúde Mental grupo B 
Rotatorio Saúde Mental grupo BDiseño y desarrollo: Artismedia.es