cas | gal
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
Estadías Clínicas I
Son estadías clínicas, correspondestes ó nivel I ou básico da aprendizaxe práctica, dirixidas á adquisición de habilidades na realización de intervencións, técnicas e procedementos de coidados de enfermaría, a través da simulación. Pretendese que os estudantes adquiran certas competencias que garanten a súa propia seguridade e a dos usuarios antes do inicio do rotatorio clínico.

Créditos ECTS: 6
Unidade temporal: 2º curso 1º cuadrimestre.

Laboratorios Estadias Clínicas I
Diseño y desarrollo: Artismedia.es