cas | gal
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
Depósito Título
Enlace Web UDC

Pode tramitarse en cualquer momento unha vez pechado o proceso de actas, ben a través da página web da UDC ou na Administración da Escola, debendo adxuntar a seguinte documentación:

- Fotocopia actualizada do D.N.I.
- Fotocopia actualizada do Libro de Familia Numerosa (se procede).
- Acreditación de discapacidade (se procede).

Diseño y desarrollo: Artismedia.es